Přihláška: Rekvalifikační kurzy

Postup:
  1. vyplňte přihlášku a odešlete
  2. potvrdíme Vám, že jste zařazen(a) do kurzu
  3. zaplatíte zálohu 1000 Kč. Teprve pak je přihláška závazná.
  4. doplatek kurzovného v den zahájení kurzu v hotovosti nebo bankovním převodem (budete vyzváni k platbě emailem) 7 dní před začátkem kurzu. Fakturu dostanete ve škole v den zahájení.
Obchodní podmínky:
  • Záloha je nevratná 14 dní před začátkem kurzu. 
  • - V závažných případech se dá záloha převést na další termín.

Přihláška do rekvalifikačního kurzu

Vyplněním přihlášky a uděleným souhlasem se zpracováním osobních údajů budeme dále pracovat s vašimi údaji jen pro potřeby evidence, docházky a zhotovení certifikátu. Neposkytneme údaje třetím stranám.


GDPR OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

 

Souhlasím se zpracováním osobních údajů

GDPR OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Vzdělávací centrum Jana Knittlová

Vyplněním osobních údajů *) (OU) poskytujete souhlas se zpracováním Vámi poskytnutých osobních údajů, a to v souladu platnou právní úpravou zákona č. 101/2000 Sb. a od 25. 5. 2018 s nařízením Evropského parlamentu a Rady 2016/679, které se zabývá ochranou fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů, a to na dobu do odvolání tohoto souhlasu.

*) jméno, příjmení, adresa, telefonní číslo, email, jsou použity pro evidenci uchazečů kurzu

Vaše OU zpracováváme na základě vašeho dobrovolného a jednoznačného souhlasu pro účely:

  • zajištění komunikace s vámi, domluva na termínu přihlášení do kurzu, školení
  • zajištění tisku certifikátu po složení závěrečné zkoušky

a to po dobu 10 let od poskytnutí vašeho souhlasu.

Máte právo souhlas kdykoliv odvolat písemně nebo mailem na naší adrese. Vaše OU nepředáme žádné třetí straně. OU budou zpracovávány a chráněny před zneužitím v souladu s nařízení EP a Rady 2016/679.

Máte právo na přístup k OU, které o vás zpracováváme, právo na jejich opravu, pokud budou nesprávné, nepřesné nebo neúplné, právo požadovat výmaz vašich OU, popř. omezení jejich zpracování, máte právo vznést námitku proti zpracování vašich OU, máte právo na přenositelnost OU, které jste nám poskytl, a které automatizovaně zpracováváme na základě vašeho souhlasu, a to ve strukturovaném a běžně používaném a strojově čitelném formátu. Kromě výše uvedeného máte též právo podat stížnost u dozorového úřadu (UOOU).