Přihláška do kurzu

Kurzy se dělí na:

  1. rekvalifikační - ty trvají obvykle 3 měsíce. Končí AUTORIZOVANOU ZKOUŠKOU. Po složení zkoušky obdržíte OSVĚDČENÍ O ZÍSKÁNÍ PROFESNÍ KVALIFIKACE. Můžete si zřídit Živnostenský list. Nepotřebujete již GARANTA!
  2. doplňkové - obvykle pořádané o víkendech trvají 1-3 dny dle typu. Dostanete certifikát o absolvování.
 
Zvolte si tedy v menu požadovanou přihlášku.
 
Platby: